Malá rostlinka

Původně vznikla jako odnož Rostlinky, postupně však košatěla, až získala svébytné postavení v rámci celého organismu. Zabývá se převážně pěstováním kořenové zeleniny a brambor. Pro tyto plodiny platí, že se pěstují na malé výměře, zato s vysokou intenzitou práce, do velké míry ruční. Postupně však pořizujeme i specializovanou mechanizaci. V tomto směru byl přelomový rok 2016, kdy se přešlo na Turielův systém pěstování na hrůbcích, pro který se pořídilo speciální nářadí k traktoru. Zelenina se tedy pěstuje podobně jako brambory, Turielův systém však mimo jiné umožňuje dosažení velké přesnosti plečkování a došlo tak k podstatné úspoře ruční práce. V dalších letech byly pořízeny stroje na sklizeň brambor a kořenové zeleniny, díky kterým jsme schopni zajistit, že výpěstky se dostanou z pole včas a v příhodných podmínkách. Stále však zbývá hodně ručního pletí a u některých plodin i ruční sklizeň.

Malá rostlinka

Zelenina

zeleninaPůvodně byl sortiment zeleniny velmi široký a byl určen pro okruh odběratelů zeleninových „bedýnek“. Ekonomicky se však tento systém v našich podmínkách ukázal jako života neschopný a bylo nutno hledat jiné cesty. Zkusili jsme se tedy zaměřit na plodiny, které se nám dařily pěstovat v dobré kvalitě, daly se skladovat a zároveň nevyžadovaly příliš specializovanou mechanizaci. Volba padla především na kořenovou zeleninu a postupně se navyšovala její plocha. Vlhčí klima podhůří umožňuje pěstovat bez závlahy i některé na vodu náročnější plodiny, jako celer nebo zelí. Dále se pěstují různobarevné druhy salátových řep, mrkev, petržel a pastinák.

Brambory

bramboryVelkou oblibu si získaly i naše brambory. Jsou hnojeny hnojem, případně kompostem. Ruční sběr postupně nahradila kombajnová sklizeň, která naštěstí neovlivnila negativně jejich dobrou skladovatelnost. Proti plísni se nezasahuje, a to ani povolenými prostředky. Když zkrátka udeří, tak porost během krátké doby odejde, ale hlízy do té doby stihnou narůst a zůstávají dle našich zkušeností nedotčené. Mandelinku se snažíme držet na uzdě časným sběrem prvního náletu matek a první generace larev, které jsou nejžravější a mohou někdy způsobovat až holožír.

Krmné plodiny

Krmné okopaniny zastoupené hlavně krmnou řepou a krmnou mrkví tvořily původně velkou část ploch obdělávaných Malou rostlinkou. V zimě byly důležitým zpestřením jídelníčku krav, které si na krouhané řepě rády pochutnávaly. Ekonomické důvody nás postupně donutily jejich pěstování omezit a nakonec úplně utlumit ve prospěch tržních plodin. Jejich roli však naštěstí do určité míry převzala kořenová zelenina, která se kvůli horší jakosti nehodí pro prodej. Karoten v mrkvi je zejména prospěšný pro správný vývoj telat, proto ji dostávají přednostně.

Sklady

skladMalá rostlinka disponuje také sklady na brambory a kořenovou zeleninu, které jsou umístěny v areálu kravína v Meziříčí a částečně zapuštěné do svahu. Dobrých podmínek skladování se dosahuje zejména kontaktem plodin s hliněnou podlahou, izolačními schopnostmi vrstvy země a větráním studeným venkovním vzduchem. Aby se velký objem sklizených plodin zchladil dostatečně rychle ještě před nástupem zimních teplot, byla instalována do skladu řepy jednoduchá klimatizační jednotka. Sklady umožňují prodloužit dobu dodávky zeleniny našim zákazníkům až do časně jarních měsíců.