Malá rostlinka

Původně vznikla jako odnož Rostlinky, postupně však košatěla, až získala svébytné postavení v rámci celého organismu. Zabývá se převážně pěstováním krmných okopanin, brambor, polní zeleniny a v menší míře i dalších druhů zeleniny a bylin. Pro všechny tyto plodiny platí, že se pěstují na malé výměře, zato s vysokou intenzitou práce, do velké míry ruční. Mechanizace slouží k zapravení statkových hnojiv, přípravě půdy na setí či sázení, proorávání a plečkování, případně nakonec k vyorávání. Stále však zbývá hodně ručního pletí a ruční sklizeň.

pracovníci Malé rostlinky

Krmné plodiny

pletí řepyKrmné okopaniny zastupuje hlavně krmná řepa a krmná mrkev, které jsou v zimě důležitým zpestřením jídelníčku krav i ostatních zvířat. Krmná řepa, lidově burína, se dříve pěstovala v mnohem větším měřítku než dnes, kdy ji potkáme téměř již jen na venkovských záhumencích. Má velké oranžové nebo červené bulvy, které jsou uvnitř bílé, nebo s červenými „letokruhy“ a chutnají sladce, avšak pro lidské chuťové pohárky dosti svíravě. Krmná mrkev je poměrně skromnou plodinou. Má žlutou barvu, je méně sladká než běžná konzumní mrkev, zato však dorůstá mnohem větších rozměrů. Obě vyžadují dostatek vláhy a nejsou příliš náročné na teplo, takže se jim v našich podmínkách daří docela dobře.

Zelenina

setí na hrůbkyNaši zákazníci se však setkávají spíše s jinými výpěstky Malé rostlinky, a těmi jsou různé druhy zeleniny. V prvních letech byl sortiment dosti široký, postupně se však zúžil na druhy, které u nás dobře prospívají a jejichž pěstování i sklizeň se dají dobře zvládnout ve větším měřítku.

Rok 2016 znamenal pro Malou rostlinku technologický přelom. Přešlo se totiž na Turielův systém pěstování na hrůbcích, pro který se pořídilo speciální nářadí k traktoru. Zelenina se tedy pěstuje podobně jako brambory, Turielův systém však mimo jiné umožňuje dosažení velké přesnosti plečkování a došlo tak k podstatné úspoře ruční práce. To umožnilo, aby se v rámci zeleniny vyprofilovaly dva směry pěstování:

Brambory

kvetoucí bramboryVelkou oblibu si získaly i naše brambory. Jsou hnojeny hnojem, případně kompostem a sbírány ručně, což je dnes spíše výjimkou. Šetrný sběr způsobuje jejich dobrou skladovatelnost a malý podíl poškozených hlíz. Proti plísni se nezasahuje, a to ani povolenými prostředky. Když zkrátka udeří, tak porost během krátké doby odejde, ale hlízy zůstávají dle našich zkušeností nedotčené. Mandelinku se snažíme držet na uzdě časným sběrem prvního náletu matek a první generace larev, které jsou nejžravější a mohou někdy způsobovat až holožír.

Sklady

Malá rostlinka disponuje také sklady na řepu, brambory a kořenovou zeleninu, které jsou umístěny v areálu kravína v Meziříčí a částečně zapuštěné do svahu. Dobrých podmínek skladování se dosahuje zejména kontaktem plodin s hliněnou podlahou, izolačními schopnostmi vrstvy země a větráním studeným venkovním vzduchem. Aby se velký objem sklizených plodin zchladil dostatečně rychle ještě před nástupem zimních teplot, byla instalována do skladu řepy jednoduchá klimatizační jednotka. Sklady umožňují prodloužit dobu dodávky zeleniny našim zákazníkům až do časně jarních měsíců.