O nás

krajina

Ekologické hospodářství

harmonie mezi přírodou a zemědělstvím


Společnost Bemagro vznikla v roce 1994 z bývalých státních statků. Dnes hospodaří na bezmála dvou tisících hektarech v podhůří Novohradských hor. Většinu rozlohy zaujímají louky a pastviny, orná půda tvoří téměř jednu čtvrtinu – 470 hektarů. Způsob hospodaření je určen přírodními podmínkami – nadmořská výška je většinou mezi 600-700 metry a průměrný roční úhrn srážek přesahuje 700 milimetrů.

V Bemagru pracuje více než 50 stálých zaměstnanců. Společnost se skládá z několika buněk. Dvě základní jsou Rostlinka a Chov zvířat, k těm menším patří Malá rostlinka, Mlékárna a Krajina, a samostatnou buňkou je i správa podniku, které říkáme Zázemí.

Hlavním úkolem Rostlinky je zabezpečit dostatek kvalitního krmení pro vlastní zvířata – senáže, seno a obilí. Na prodej se pěstuje hlavně žito, pšenice, špalda, oves a pohanka. Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy, slušných výnosů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití vhodného osevního postupu. Významným cílem je dlouhodobé zlepšování kvality půdy, která je samozřejmým základem hospodaření Bemagra.

krávy na pastvěV Chovu zvířat je nejvýznamnějším provozem chov dojnic na farmě v Meziříčí. Původní holštýnské plemeno je křížením postupně převáděno na českou červenou straku, která je pro ekologický chov vhodnější. Přes 300 krav se v létě pase v širokém okolí farmy, v zimě využívají nejbližší pastviny jako výběh. Zvířata jsou převážně krmena trávou, senáží a senem, telátka jsou chována ve skupinách a krmena mlékem, zvířata nejsou odrohovávána, léky nejsou podávány z preventivních důvodů atd. V Malontech jsou odchovávány červenostrakaté jalovice a je zde i farma pro masný skot s cca 60 matkami.

Malá rostlinka se zabývá pěstováním zeleniny. V sortimentu má v menším množství náročnější druhy zeleniny pěstované ze sazenic, větší plochy pak zaujímají brambory a kořenová zelenina, zejména mrkev, červená řepa, pastinák a petržel. Úrodu můžeme v dobrém stavu skladovat až do jara a prodloužit tak dobu, po kterou můžeme zásobovat naše zákazníky.

čmelák při práci Vlastní mlékárna byla spuštěna na jaře 2016. Tradičními postupy v ní vznikají všechny základní druhy výrobků: pasterované mléko, bílý i ochucený jogurt, tvaroh, zakysané nápoje a různé druhy sýrů. Zrající sýry čekají na svůj čas na dřevěných policích v podzemním sklepě. Všechny výrobky kromě sýrů jsou baleny do vratných zálohovaných sklenic a lahví, což je pracovně i logisticky poměrně náročné.

Kromě ekologické produkce se Bemagro věnuje péči o krajinu. Často jde o nápravu škod, které byly udělány ve druhé polovině minulého století – obnovují se například meze, které vedle své klíčové protierozní funkce na svažitých pozemcích zvyšují i biodiverzitu. Její pokles je podobně jako degradace půdy zásadním problémem, který ohrožuje celou naši civilizaci. Mezi další opatření „pro přírodu“ patří budování biokoridorů, alejí, větrolamů, tůněk, ochrana mokřadů a pak samozřejmě samotný způsob obhospodařování zemědělských pozemků – počínaje způsobem hnojení a konče systémem sečení luk a pastvin.