Buňky

Rudolf Steiner přirovnal zemědělský podnik a jeho fungování k organismu. Zemědělský organismus by měl být z velké části soběstačný a uzavřený, a to zejména pokud jde o koloběh látek. Neznamená to tedy, že by se měl odříznout od světa, ale že si dokáže většinu svých potřeb zabezpečit sám. Jedná se hlavně o statková hnojiva, krmivo pro zvířata, alespoň část osiv, případně i energie.

S okolím však čile komunikuje, ať už prostřednictvím obchodu se svými produkty či otevřeností vůči návštěvníkům a spoluprací s ostatními zemědělskými podniky. Principem těchto vztahů je přitom primárně spolupráce, nikoli konkurence.

Každý zemědělský organismus je, podobně jako každý člověk, individualita vycházející ze svých jedinečných podmínek, ať už přírodních, společenských, historických či ekonomických. Pro své zdravé fungování potřebuje mít takový organismus všechny důležité orgány. My jsme pro vyjádření vnitřního uspořádání Bemagra zvolili pro jeho jednotlivé části pojem Buňky.

V současnosti je Bemagro tvořeno sedmi Buňkami:

Rostlinka, Chov zvířat, Malá rostlinka, Mlékárna, Obchod, Krajina a Zázemí.