Dokumenty

krajina s kostelem

Certifikáty

ABCERT

BIO CERTIFIKÁT (CZ)
BIO CERTIFIKÁT (EN)
BIO CERTIFIKÁT (DE)

Dokumenty 2018

Výroční zpráva
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Stanovy akciové společnosti BEMAGRO, a.s.

Dokumenty 2017

Výroční zpráva
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce

Dokumenty 2016

Výroční zpráva
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce

Dokumenty 2015

Výroční zpráva
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce

Rozhodnutí představenstva o navýšení základního kapitálu BEMAGRO, a.s.

Zápis z valné hromady - červen 2015

Stanovy akciové společnosti BEMAGRO, a.s.
(schválené na valné hromadě 23. června 2015)


Dokumenty 2014

Výroční zpráva
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce
Zápis z valné hromady - červen 2014

Dokumenty 2013

Výroční zpráva
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce