Novinky

Balíky sena

Prodáváme balíky sena o průměru 130 cm a váha cca 2,7 metráku. Cena 700 Kč bez DPH (případně k jednání podle množství odběru).

V případě zájmu volejte panu Všechovskému na tel.: 601 122 991

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Modernizace posklizňové linky


Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013551

Popis projektu: Projekt "Modernizace posklizňové linky" je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti posklizňové linky. Prostřednictvím projektu dojde k výměně sušárny, k napojení nové sušící linky na stávající dopravní cesty a k instalaci propanových nádrží, a k rekonstrukci osvětlení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.