Rok na obilném poli - Srovnání konvenčního a biodynamického hospodaření

Obilí

Rozdíly mezi běžným konvenčním zemědělstvím a ekologickým nebo dokonce biodynamickým hospodařením jsou komplexní a vycházejí ze zcela odlišných životních filozofií. Nechme teď stranou všechny ostatní rozdíly a zaměřme se na způsob pěstování obilí. Inspirací pro toto srovnání byl katalog jedné nejmenované osivářské firmy, odkud pocházejí uvedené příklady „dobré“ praxe. Vybrané příklady nejsou v rámci brožury extrémní, a to ani v množství použitých přípravků ani v dosažených výnosech. Takový zlatý střed. Je dobré si uvědomit, že přibližně 98 % ploch obilí v ČR je ošetřováno konvenčně, tj. v nějaké míře používají minerální hnojiva a chemické postřiky. My na to jdeme jinak. Srovnání ať si udělá každý sám.

Pěstování pšenice

Konvenční zemědělství
(konkrétní nejmenovaný příklad běžného hospodaření)

• 14.9.hnojení digestátem 22 t/ha
• 29.9.setí
• 19.10.postřik Sumimax + Glean (oba proti plevelům)
• 17.3. hnojení Sulfan 140 kg/ha
• 4.4. hnojení LAV 150 kg/ha
• duben postřik CCC + Modus (regulace růstu)
• 19.4. hnojení DAM390 100 l/ha
• 5.5. postřik Fujara + Barclay (oba proti houbovým chorobám) + pH Tron (pomocný přípravek ke zvýšení účinnosti postřiku) + MGS Sol (hnojivo)
• 15.5. hnojení LAV 100 kg/ha
• 28.5. postřik Ecail Ultra (proti hmyzím škůdcům) + Timpani (proti houbovým chorobám) + Fertikal (hnojivo)
• 30.7. sklizeň 7,02 t/ha

Suma sumárum: 9 různých chemických postřiků, 490 kg minerálních hnojiv a 2 hnojiva postřikem


Biodynamické zemědělství
(příklad z Bemagra)

• srpen rozorání jetelotrávy
• 28.9. setí
• 6.4. postřik roháčkem (biodynamický preparát vlastní výroby)
• 11.4. pletí prutovými branami (proti plevelům)
• 25.4. postřik křemenáčkem (biodynamický preparát vlastní výroby)
• 17.4. hnojení kejdou 20 t/ha
• 28.7. sklizeň 3,59 t/haPěstování žita

Konvenční zemědělství - hybridní žito
(konkrétní nejmenovaný příklad běžného hospodaření)

• září hnojení 200 kg NPK
• 22.9. setí
• 9.10. hnojení 50 kg močovina
• 19.10. postřik Cougar Forte + Glean (oba proti plevelům)
• 25.10. postřik Retacel (regulace růstu) + Ekolist mono Mangan (hnojivo)
• 15.3. hnojení LAV 150 kg
• 7.4. hnojení DAM 200 l
• 7.4. postřik CCC (regulace růstu) + Mantrac (hnojivo)
• 18.4. postřik Skeleton (regulace růstu) + Zintrac (hnojivo)
• 26.4. postřik Plinker (proti houbovým chorobám) + Ekolist mono Bor (hnojivo) + močovina (hnojivo)
• 8.6. postřik Limit (proti houbovým chorobám) + Fury (proti hmyzím škůdcům)
• srpen sklizeň 5,9 t/ha

Suma sumárum: 8 různých chemických postřiků, 600 kg minerálních hnojiv a 5 hnojiv postřikem


Biodynamické zemědělství - populační žito
(příklad z Bemagra)

• 7.8. hnojení hnojem 20 t/ha
• 19.9. setí
• 10.4. postřik roháčkem (biodynamický preparát vlastní výroby)
• 11.4. hnojení kejdou 11 t/ha
• 12.4. pletí prutovými branami (proti plevelům)
• 30.4. postřik křemenáčkem (biodynamický preparát vlastní výroby)
• 25.7. sklizeň 3,62 t/ha05/2019