Nadace pro půdu

V prosinci roku 2015 založili Miloslav a Zuzana Knížkovi Nadaci pro půdu. Ke spolupráci pozvali osobnosti z oblasti biodynamického a ekologického zemědělství, waldorfského školství, ochrany přírody a další představitele občanské společnosti, kteří mají blízko k ochraně půdy a často už dlouhé roky pro půdu něco dělají.

Členy správní rady se stali Alena Malíková, Jaroslava Kříhová, Radomil Hradil (místopředseda), Jan Valeška a Miloslav Knížek (předseda). V dozorčí radě jsou Taťana Fischerová, Agnes Esther Murbach a Kateřina Kozlová (předsedkyně).

Účel nadace je veřejně prospěšný; spočívá zejména v ochraně půdy jakožto svěřeného dědictví i odkazu pro další generace a v podpoře odpovědného, šetrného a udržitelného hospodaření.

Nadační jistina je dnes tvořena počátečním vkladem 500 tis. Kč a prvním darem 210 hektarů zemědělských pozemků v hodnotě 8.500 tis. Kč. Výnos z pronájmu těchto pozemků umožní rozvíjet činnost nadace - pomáhat půdě v České republice.

Položili jsme několik otázek zakladateli Mílovi Knížkovi

Jaký je tvůj vztah k půdě (prosím rozveď trochu myšlenku půdy jako daru)?

Je uctivý, postupem let jsem pochopil, že jde o něco úžasného, co ani naši špičkoví vědci nejsou schopni pořádně vysvětlit natož napodobit. Takže půdu obdivuji, vážím si jí a zároveň ji mám rád. Těším se ze spolupráce, která snad přináší užitek nám oběma.

Půda je dar, který jsme dostali k užívání. Používám toto slovo znovu záměrně, protože nemá jít například o využívání či dokonce zneužívání.

Proč jsi se rozhodl založit Nadaci pro půdu, co tě k tomu vedlo?

První podnět před několika lety byly rozhovory s biodynamickými zemědělci a alternativními ekonomy. Půda není náš výrobek, neměla by být komoditou k obchodování. Přestože jsem ji tak ani tehdy nebral, necítil jsem se jako majitel, ale spíše jako správce s odpovědností, tak jsem si uvědomil, že pro mne není vhodné být úředně majitelem. A forma nadace se nakonec ukázala jako nejlepší ze současných možností našeho práva.

A v průběhu času a rozhovorů s moudřejšími lidmi to všechno začalo zapadat i se záměrem pomáhat půdě jako organismu, ke kterému se dnes my lidé chováme hodně nerozumně, někdy až likvidačně.

Proč myslíš, že půda ve vlastnictví Nadace je bezpečnější než v tvém soukromém vlastnictví?

Otázka bezpečnosti, jistoty apod. může být trochu zavádějící. Podle mne naše běžné zajišťování je velmi často pouhou iluzí či ještě spíše omylem.

Ale pokud odpovím v běžném duchu – selhání většího počtu lidí, kteří jsou ve správní nebo dozorčí radě, mi přijde méně pravděpodobné než u jednotlivce. A pak má nadace svoji nadační listinu, která výrazně omezuje to, co se s půdou může dít.


únor 2016