Kroupy zdevastovaly velkou část plodin ekologické farmy

ZNIČENÁ ŠPALDA. Takto dopadla pole se špaldou. Obilí už mělo klásky. Foto: Hana Kýbusová

ZUZANA KYSELOVÁ

Malonty - Škody po krupobití už sumarizují zemědělci společnosti Bemagro Malonty. Kroupy nejvíc poškodily plodiny na polích.

„Zhruba patnáct procent zasetých ploch na orné půdě vzalo za své,“ sdělila včera technička rostlinné výroby Hana Kýbusová. „Tam budeme muset zasít něco nového. Pozemky, kde zrovna klíčila pohanka, osejeme rovnou znovu. Zničené větší porosty budeme muset nejprve zmulčovat, zaorat a následně pole osít nějakou meziplodinou." Dalších padesát procent ploch bylo částečně poškozeno z 20 až 80 procent, tam budou pracovníci Bemagro porosty sledovat a uvidí, jak to s nimi bude dál. Krupobití uniklo nebo bylo poškozeno jen lehce zhruba 35 procent ploch.

„Kromě toho kroupy poškodily ještě jetelotrávy, asi tak z poloviny, a travní porosty, z nichž některé kroupy úplně zatloukly do země," popisovala Hana Kýbusová. „Podle toho, kudy kroupy šly. Byl to pruh, který zasáhl nejvíce Malonty, katastr Jaroměř a trochu Mostky. Naštěstí máme pozemky rozložené po docela velké ploše, takže například pole na Hradišti v podstatě unikla."

Bemagro má tedy většinu pohanky pryč. A šance na to, osít plochy pohankou znovu, mizí spolu s tím, jak neustává deštivé počasí. Kroupy rovněž hodně zničily ozimy, to znamená především špaldu a triticale.

Otázkou je, jestli farmu nečekají problémy s nedostatkem krmiva. „To jsem se snažila zjistit jako první," přitakala Hana Kýbusová. „Protože my jako ekologická a ještě k tomu biodynamická farma hospodaříme v ekologickém režimu a nemůžeme jednoduše nakoupit konvenční obilí. My musíme spoléhat na samovýrobu a samozásobení. Ale pokud to od teď dobře půjde, mohli bychom vystačit. Ovšem s tím, že kromě špaldy, která je dobrá tržní plodina, zřejmě budeme muset vše, co vypěstujeme, dát na krmení. Ještě to záleží také na tom, co dál udělá píce, snad ztrátu nějak nahradíme v příštích sečích."

Drobné škody jsou i na objektech a mechanizačních prostředcích.


Pomoci mohou brigádníci Pomoc by ekofarma uvítala formou brigády. Jedno pole budou muset znovu osít jetelotrávou, ale předtím ho bude třeba vyčistit od kamenů. Myslivci už mají brigádu splněnou, tak by se na sběr kamenů pomocníci hodili.Českokrumlovský deník / 3. 6. 2016