Kolik lidí denně sytí Bemagro?

- 7.000 lidí mlékem a mléčnými výrobky (např. město velikosti Kaplice)

- 4.000 lidí obilím (na výrobu chleba a obilných výrobků)

- 700 lidí zeleninou a bramborami

- 360 lidí masem


Poznámka: Údaje byly získány výpočtem na základě statistických údajů o spotřebě potravin obyvatel ČR a množství prodaných potravin Bemagrem za poslední 2-3 roky.


září 2015