Jak se chceme starat o půdu?

S láskou, neboť je to naše rodná hrouda. To z ní jsme vzešli, tak jako generace našich předků, a do ní se zase vrátíme, abychom ji přenechali svým potomkům. Z odkazu minulosti žijeme a záleží nám na tom, jaké dědictví po sobě zanecháme.

S vědomím, že úrodná půda je prostoupena živými organismy v nespočtu vzájemných vazeb. Jejich působením vznikla a sama je jimi oživena. Chceme jí prospívat a těšit se z úrody, kterou nám poskytuje.

S pokorou, která z toho vyplývá. Tak chceme půdu obdělávat, nořit do ní radlice pluhů, krmit ji hnojem a vkládat do ní semena. Chceme být trpěliví, respektovat přirozenou rychlost a složitost přírodních procesů a nedomáhat se svého silou, kterou nám dočasně propůjčují věda a technika.

Ale taky s hrdostí na svou práci, která nejen že je naším živobytím, ale na které závisí i živobytí ostatních lidí. Chceme vědět, že naše potraviny jsou dobré a že na nich máme svůj podíl. Chceme patřit k půdě, na které pracujeme, zapouštět do ní své kořeny a takto ukotveni vzhlížet nad sebe a poslouchat skřivany, kteří nám odtud cosi důležitého sdělují.


leden 2016