Nadace pro půdu


Posláním dokumentu Nadace pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme.

dokument Nadace pro půdu
dokument Nadace pro půdu v archivu České Televize


Vnímáme-li zdravou, živou a úrodnou půdu jako symbol našeho zdraví a přežití, nemůžeme nečinně přihlížet její degradaci. Tím, že se namísto hnoje a kompostu aplikují chemické látky, používají se těžké traktory, neřeší se erozní procesy, nedodržují se osevní postupy apod., půda ztrácí schopnost plnit své přirozené funkce. Příčiny odumírání půdního dědictví často vycházejí z podstaty vlastnictví půdy. Typickým příkladem vlastníka půdy v ČR je restituent, dědic nebo investor, který na ní nehospodaří, jenom jí pronajímá místnímu zemědělci. Zájmem většiny zemědělců je ale pouze výnos, kterého snadněji dosáhnou s pomocí jedovatých postřiků, umělých hnojiv apod., bez ohledu na stav půdy, která jim nepatří. Cílem nadace je půdu získávat (odkupem nebo darem) a zprostředkovávat ji ekologickým zemědělcům, kteří na ní budou hospodařit odpovědným, šetrným a udržitelným způsobem za účelem získávání zdravých potravin.


září 2017