Exkurze

Pokud byste měli zájem seznámit se s naším hospodařením přímo na místě, nabízíme možnost exkurzí s výkladem přizpůsobeným věku i zájmu účastníků.

Co se můžete v Bemagru dozvědět?


Objednávky a organizační informace

ExkurzeDélka exkurzí je 1,5 – 2 hodiny. Součástí je ochutnávka našich mléčných výrobků, případně sezónní zeleniny. Je možné se domluvit i na odborném zaměření exkurze na konkrétní témata.

Prohlídku je nutné domlouvat nejméně s týdenním předstihem, může se však stát, že v období velkého pracovního vytížení vám nebudeme moci v požadovaném termínu vyhovět.

Exkurze se většinou odehrávají v Meziříčí, kde je kravín, zeleninová zahrada a jedna z kompostáren. Prohlídky mlékárny zatím neumožňujeme, vybavení a činnost uvnitř je však možné sledovat zvenčí okny.

Kontakt: Hana Kýbusová, tel.: 607 540 853, e-mail: hana.kybusova@bemagro.cz

Ceny

 zá­klad­ní a mateř­ské školystřední a vyso­ké školyos­tat­ní
po­pla­tek za účast­ní­ka50 Kč70 Kč100 Kč
mini­mál­ní část­ka za exkur­zi1200 ­Kč1200 ­Kč1200 ­Kč
  pedago­gic­ký dopro­vod zdarma 


Možnost zakoupení produktů

Vlastní obchůdek na statku zatím bohužel nemáme, je však možné objednat si produkty z aktuální nabídky předem a při návštěvě si je vyzvednout. Objednává se přes náš e-shop, a to během celého týdne až do pondělních 8:00 na týden následující.

Den Bemagra

ExkurzeKaždoročně pořádáme některou zářijovou sobotu den otevřených vrat, na kterém je možno vidět mnohem více než při běžné exkurzi:Bližší informace zveřejníme na stránkách několik týdnů před akcí.

Speciální nabídka

Školním, ale i jiným skupinám nabízíme možnost si exkurzi u nás odpracovat a seznámit se tak s prací v zemědělství ještě intenzivněji. V případě zájmu domluvíme konkrétní podmínky individuálně.

Možné činnosti dle ročního období či aktuální potřeby: