Podzimní biodynamické setkání: „Hospodář v krajině“


17. - 18. 11. 2017Biodynamická hospodářství v Česku by se dala spočítat na prstech jedné ruky, a tak se jejich hlavní představitelé mezi sebou již dobře znají a pravidelně se scházejí. Páteční večer byl věnován právě takovémuto setkání. Hodnotila se uplynulá sezóna s bližším zaměřením na Bemagro jakožto hostitelský statek a probíral se jeho současný stav a možnosti budoucího směřování. To vše za lehkého popíjení Demeter vína či moštu a přikusování Demeter sýra.

V sobotu se pak počet účastníků rozrostl a průvodního slova se ujala Alena Malíková a Radomil Hradil. Hlavním bodem programu byl film natočený na švýcarském biodynamickém hospodářství Gut Rheinau. Jeho dlouholetý hospodář, Martin Ott, ve filmu velmi názorně popisuje, co znamená dobré zemědělství ve vztahu k půdě, rostlinám, zvířatům a lidem. Film obsahuje tolik důležitých myšlenek, že jedno zhlédnutí bude stačit málokomu. Dobrá zpráva je, že jeho tvůrci a iniciátoři, mezi něž patří právě Alena Malíková a Radomil Hradil, film již brzy zpřístupní na YouTube a bude se tak moci dostat k mnohem širšímu publiku. Až se tak stane, budeme o tom na našich stránkách informovat.