Dožínky rozhoupaného roku šestnáctého


11. 11. 2016

Byl to opravdu zvláštní rok. Rok ocenění Bartákovým hrncem i drsného krupobití, rok velkolepých Farmářských slavností i několika loučení s odcházejícími spolupracovníky, rok spuštění mlékárny i vynuceného ukončení prodeje masa, zkrátka rok velkých nadějí i velkých zklamání. A tak nepřekvapí, že tři hektary svazenky na poli ještě stojí a už jsou tu dožínky. Čekali jsme na ni dlouho, ale pak jsme nad ní přeci jen zlomili hůl a kombajn zazimovali. Zato sklizeň kořenové zeleniny teprve vrcholí, ale nakonec se možná taky všechna z hrůbků nedostane. Každopádně držíme pěsti Malé rostlince v jejich heroickém zápasu, a teď už k těm dožínkám.

Jednou z nejnápadnějších změn oproti předchozím letům bylo angažování učňů a pedagogů SOU v Kaplici, kteří připravili oběd, další pohoštění včetně rautu a výzdoby a zajišťovali obsluhu všech spolupracovníků i hostů. To vše ochotně a s úsměvem. Další velmi výraznou změnou byla obměna kapely. Letos hrála Ždárská trojka a dle ohlasů mělo Zázemí, které se o uspořádání dožínkové oslavy postaralo, i v tomto bodě šťastnou ruku. Tu měli konec konců i všichni, kteří si vytáhli ta správná čísla tažená v tombole. Mohli se tak těšit z mnoha druhů biočajů a jiného zdravého mlsání, přírodní kosmetiky, kopy vajec i z modelu traktoru John Deere, který byl opět hlavní výhrou.

Tradičně vystoupily i děti z místní mateřské a základní školy, a tak jsme mohli vidět a slyšet tanečky a říkanky, hip hop a břišní tance. Neviděli jsme naopak mnoho našich současných i minulých spolupracovníků, málem jsme neslyšeli pana Knížka, který však nakonec jednu větu přeci jen pronesl a taky jsme museli oželet vtípky a soutěže, kdysi populární zpestření programu, které do něj vnášela Růženka se svým živelným temperamentem. Časy se zkrátka mění, vše plyne a ty vlny nám nemusí nutně přivodit pouze lehkou nevolnost, nýbrž mohou nás i docela dobře ukolébat. A to se v tomto ročním období celkem i hodí. Houpy hou, houpy hou, hou p y h o u...