Biodynamické setkání s tématem: „Role člověka v zemědělském organismu“


19. 11. 2016

Setkali jsme se poprvé v téměř dokončeném patře nad mlékárnou, kde už do finále chyběly takové drobnosti jako některá světla, kliky, podlaha a jiné „prkotiny“. S pány Radomilem Hradilem a Rostislavem Riškem jsme debatovali o zadaném tématu a leccos jsme se dozvěděli. Mezi jiným například jak to chodí v komunitě Amishů v USA anebo v kolektivu učitelů waldorfské školy.

Vyrojila se i řada otázek, které zde každopádně nechám otevřené, ať už v nich účastníci měli předem jasno, či jim odpovědi vykrystalizovaly v průběhu hovoru, anebo si je stále v podobě vět tázacích odnášeli s sebou domů.

Tak třeba:

A tak bych mohla pokračovat. Na nedostatek podnětů jsme si stěžovat rozhodně nemohli. A abychom ten příval duševní potravy vůbec ustáli, uvařil nám David se svým parťákem speciální bezmasou hostinu z výpěstků Malé i „Velké“ rostlinky. Zkrátka potraviny pro nasycení těla i duše.