Den zemědělců


11. 3. 2014

Dne 11. 3. 2014 se na půdě Bemagra uskutečnilo tradiční setkání zemědělců z regionu. Tentokrát byla účast ovlivněna nezvykle časným nástupem jara a nebyla tedy tak hojná jako jiné roky. Sešlo se čtrnáct okolních zemědělců a čtyři zástupci Bemagra. Někteří se omluvili, ať už z důvodu setí obilovin, či nemoci.

Setkání se uskutečnilo v útulné hospůdce Na Hřišti, kde bylo připraveno bohaté pohoštění a proběhla neformální výměna zkušeností i osobních zážitků. Lze říci, že akce se vydařila a plánujeme tuto tradici zachovat i v příštích letech.